Knipsel

Kwalificaties voor een specialisme (autisme).

Gecertificeerde professionals hebben aangetoond dat zij professioneel werkzaam zijn (al dan niet in loondienst) en onderbouwen hun specialisme (autisme) met door derden getekende documenten die de professionele toepassing van deze speciale kennis, kunde en ervaring onderschrijven.

Kwalificaties specialisme autisme.

Je dient over een geldig identiteitsbewijs te beschikken. Daarmee kun je jezelf legitimeren bij je cliënten / leerlingen / klanten / afnemers / opdrachtgevers. Dit kan zijn een paspoort of een identiteitskaart (géén rijbewijs of anders).

Gewenst resultaat

Bewijsstuk van je identiteit is een geldig paspoort of geldig Nederlands Identiteitsbewijs plus een recente digitale pasfoto die voldoet aan de pasfoto eisen (afmetingen, aangezicht, kleur) en goed lijkt op de foto op het identiteitsbewijs.

Het keurmerk ZPOké is branche- en beroep onafhankelijk en certificeert mensen die professioneel werkzaam zijn. Je bent professioneel werkzaam als werknemer (arbeidsrelatie) of in je eigen bedrijf (zelfstandige).

Arbeidsrelatie
Bij een werknemer is een werkgever verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de professionaliteit van de organisatie (arbeidsrelatie overeenkomst). Om aan te tonen dat je een arbeidsrelatie hebt met -en werkt onder verantwoordelijkheid van- een organisatie volstaat een kopie van je arbeidsrelatie-overeenkomst plus een kopie van een recent betalingsbewijs voor geleverde arbeid. Een arbeidsrelatie kan zijn: arbeidsovereenkomst, uitzendovereenkomst, detacheringsovereenkomst of vergelijkbaar.

Zelfstandig ondernemer.
Als zelfstandig ondernemer ben je dat in persoon zelf (zelfstandig ondernemer zonder personeel). Om aan te tonen dat je als zelfstandige zonder personeel werkzaam bent volstaat een Eigen verklaring plus een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel én dat je bent aangesloten bij een relevant zakelijk of professioneel netwerk. Je wordt geregistreerd maar niet gecertificeerd als zelfstandig ondernemer. Om gecertificeerd te worden kun je een audit voor het keurmerk ZP Bedrijf aanvragen.

Bewijsstuk van arbeidsrelatie is een kopie van geldige overeenkomsten waarvan de ingangsdatum minimaal 24 maanden voor het aanvragen van kwalificatie ZPOké of de periodieke audit ligt. Alsmede een bewijs dat recent betalingen zijn gedaan voor het verrichten van arbeid waarmee wordt onderbouwd dat de arbeidsrelatie nog in stand is.

Bewijslast voor een Zelfstandig ondernemer zonder personeel is een Eigen verklaring en een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel én dat je verifieerbaar bent aangesloten bij een relevant zakelijk professioneel netwerk. Daarmee laat je zien dat je gebruik maakt van professionele contacten én dat je voldoet aan door derden gestelde normen.

Ben je niet aangesloten bij een zakelijk netwerk, dan kun je een audit ZP Bedrijf aanvragen (voorheen Pro Audit). 

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de kwalificatie is een vakdiploma. 
Indien je geen enkele opleiding met een diploma hebt afgerond kom je niet aanmerking voor kwalificatie. Indien je een diploma hebt dat volgens jou wel van toepassing is neem dan even contact op met je contact persoon. Dan wordt gezocht naar een bijpassend niveau, eventueel met inschakeling van andere instanties.

Gewenst resultaat

Bewijsstuk van je vakopleiding is het bijbehorende vakdiploma.

Je dient een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen die niet ouder is dan 1 jaar op de datum dat je wordt geregistreerd. De VOG is een verklaring betreffende het beroepsverleden van de aanvrager.  Zij wordt uitgegeven door het COVOG, namens de minister van Justitie, op verzoek van de aanvrager. De VOG is in feite een terugblik op het beroepsverleden van de aanvrager op het moment dat deze wordt uitgegeven. Hij zegt niets over de periode daarna. Daarom is de geldigheid ervan gesteld op 3 jaar na de uitgiftedatum. Dat betekent dat je elke 3 jaar een nieuwe VOG moet aanvragen die dan terugkijkt op die laatste 3 jaar en de jaren daarvoor. Vanzelfsprekend moet die VOG de aantekening “geen bezwaar” bevatten. 

Gewenst resultaat

Bewijsstuk van je gedrag is een Verklaring omtrent Gedrag met een “geen bezwaar” aantekening en niet ouder dan 1 jaar.

Met je vakdiploma geef je aan dat je bent opgeleid voor je vak. Daarmee heb je nog niet laten zien dat je gespecialiseerd bent in het onderwerp (autisme).
Om aan de kwalificatie te kunnen voldoen moet je aantonen dat je je naast je vakdiploma hebt verdiept in het thema.
Dat kan zijn door het volgen van specifieke cursussen of trainingen, maar ook door het deelnemen aan of bezoeken van relevante congressen of seminars. Een toegangsbewijs of deelname formulier geldt alleen als bewijsstuk als iemand anders dan jijzelf jouw deelname bevestigt met tenminste een handtekening, adres, telefoonnummer of e-mailadres, zodat verificatie mogelijk is.

Gewenst resultaat

Bewijsstukken van je specialisme zijn verklaringen van derden dat je hebt deelgenomen aan (autisme)specifieke deskundigheid bevorderende activiteiten waarvan tenminste twee activiteiten niet langer dan respectievelijk 24 en 12 maanden geleden werden afgerond.
Prestatie-indicatoren: activiteit niet langer dan 24 maanden geleden afgerond en activiteit niet langer dan 12 maanden geleden afgerond.

Met een vakdiploma als bewijsstuk en bewijsstukken omtrent het verdiepen van je deskundigheid toon je de theoretische kant van je specialisme aan. Door het inwinnen van referenties onderbouw je dat je de opgedane kennis en vaardigheden kunt omzetten in doelmatig. efficiënt en effectief handelen. Je vraagt een oordeel van je cliënten / leerlingen / klanten / afnemers / opdrachtgevers.
Wat we van je vragen is dat je drie cliënten/klanten (het minimale aantal dat je ook als ZZP’er jaarlijks dient te bedienen) bereid vindt om een positieve referentie af te geven omtrent jouw specialisme. We hanteren daarvoor een format. Dat format dient te worden ondertekend en voorzien van datum, telefoonnummer en/of e-mailadres van de referent, zodat referenties desgewenst verifieerbaar zijn. Het format vind je in een bibliotheek.

Gewenst resultaat

Bewijsstukken van je specialisme zijn drie getekende referenties.
Prestatie-indicatoren: 3 referenties volgens format.

Als professional maak je gebruik van de competenties, kennis en vaardigheden van collega’s. Je verwijst cliënten of klanten of zij worden naar jou doorverwezen. Kortom, je werkt samen met andere professionals die jou waarderen, met name vanwege je specialisme.
Wat we van je vragen is dat je drie mensen uit je professionele netwerk bereid vindt om een positieve referentie af te geven omtrent jouw specialisme. We hanteren daarvoor opnieuw het format, dat gelijk is aan het format voor cliënten.

Gewenst resultaat

Bewijsstukken van je specialisme zijn drie getekende referenties
Prestatie-indicatoren: 3 referenties volgens format.